Stadsnätsföreningen

PTS bjuder in till webbinarium om den kommande cybersäkerhetslagen

29 april 2024

Den 22 maj håller Post- och telestyrelsen (PTS) ett webbinarium om den kommande cybersäkerhetslagen. Webbinariet riktar sig till de verksamhetsutövare som kan komma att omfattas av PTS sektorsansvar.

Nyhet från Post- och Telestyrelsen:


Den 5 mars 2024 presenterades förslaget till en ny cybersäkerhetslag. Lagen, som implementerar EU:s så kallade NIS2-direktiv, väntas träda i kraft den 1 januari 2025.

Information om NIS2-direktivet.

Webbinarium för verksamhetsutövare

Nu bjuder PTS in till ett webbinarium för de verksamhetsutövare som kan komma att falla under PTS sektorsansvar.

Webbinariet ger en grundläggande presentation av vad den nya lagen innebär, samt beskriver hur PTS kan hjälpa verksamhetsutövare att bedöma huruvida de omfattas av lagen eller inte.

Vi riktar oss främst till verksamhetsutövare under PTS sektorsansvar, och är därmed inte relevant för alla typer av verksamhetsutövare under den kommande cybersäkerhetslagen. Ingen föranmälan krävs.

Om mötet

Tid: 22 maj, 9:30 – 11:30, digitalt.
Länk: Informationsmöte om den kommande cybersäkerhetslagen
Denna länk öppnar kl. 9:25, den 22 maj.

Agenda:

9:30: PTS som myndighet
9:45: Grundläggande om cybersäkerhetslagen
10:30: Paus
10:45: Presentation av PTS självskattningsverktyg för identifiering
11:30: Avslut

Mer information

PTS presstjänst, 08-678 55 55