Stadsnätsföreningen

Coromatic i avtal med Bjäre Kraft om service och underhåll

11 juni 2024

Coromatic, en del av E.ON-koncernen och den ledande leverantören av robusta lösningar för fysisk infrastruktur i syfte att säkra kontinuerlig strömförsörjning och datakommunikation, har tecknat ett serviceavtal med Bjäre Kraft Bredband. Avtalet innebär att Coromatic ska ansvara för service och underhåll av Bjäre Krafts huvudsajter för stadsnätet, samt vara rådgivare till bolaget när det kommer till att säkra och underhålla driften.

Nyhet från Coromatic: 


Bjäre Kraft är ett stadsnät med ca 40 000 fiberanslutningar i Båstad, Ängelholm, Klippan och Åstorp. Bolaget är också lokalt energibolag med ansvar för drift och underhåll av infrastrukturen. De levererar även kommunikationstjänster till privatpersoner och företag i nordvästra Skåne.  

För att möta kundernas krav på robusta och stabila bredbandstjänster samt för att professionalisera servicen och underhållsarbetet, genomförde bolaget en upphandling av service och underhåll. I upphandlingen var Coromatic den partner som bäst motsvarade Bjäre Krafts krav. 

– Vi levererar en samhällskritisk funktion och kraven på tillgänglighet ökar hela tiden. Vi är därför mycket nöjda med att ha inlett ett samarbete kring drift och underhåll med Coromatic. Deras långa erfarenhet och djupa kompetens när det kommer till att driftsäkra robusta stadsnät kommer spela en viktig roll när vi fortsätter utveckla bolaget, säger Martin Svensson, anläggningsansvarig på Bjäre Kraft. 

Bjäre Kraft har två speglade huvudsajter för stadsnätet. Det innebär att driften kan fortsätta som normalt även om en av sajterna går ner. Utöver detta finns ungefär 55 teknikhus på strategiska platser. Coromatic har ett helhetsansvar för de två huvudsajterna med service och underhåll av reservkraft, UPS:er för avbrottsfri kraft, kyla och släckutrustning.  

Serviceteknikerna från Coromatic utgår från kontoren i Halmstad och Helsingborg. Närheten till servicetekniker var ytterligare en viktig aspekt i valet av Coromatic. Samarbetet har redan inletts och Coromatic har genomfört en analys av driftsäkerheten och energieffektiviteten. Arbetet har hittills resulterat i att två UPS:er bytts ut och att man fått mer effektiv kylning. 

– Coromatic är vår strategiska partner. Det känns tryggt att ha tillgång till deras kompetens i kombination med den egna beredskapsorganisationen, konstaterar Martin Svensson.  

Bjäre Kraft har sedan tidigare upphandlat en mobil reservkraftsanläggning av Coromatic vilken är en del av den beredskap bolaget har för att kunna fortsätta driften som vanligt vid ett avbrott i elförsörjningen. Nu blir bolaget från Bjärehalvön en kund även inom andra områden, något som Coromatic gärna välkomnar hos flera kunder i Norden. 

– Vi är glada över vårt utökade samarbete med Bjäre Kraft och vårt nya partnerskap i syfte att säkra deras fysiska infrastruktur. Idag har många organisationer någon form av beredskap för avbrott i kraft och kommunikation - vilket är bra. Men fler kan hämta inspiration från Bjäre Kraft och ta ett strategiskt grepp, identifiera vad som är extra skyddsvärt och bygga en lösning och organisation som kan möta en alltmer osäker framtid, säger Tom Edstav, Försäljningschef Affärsområde Services på Coromatic.

För mer information, kontakta:

tom.edstav@coromatic.se
Tom Edstav, Försäljningschef Services, 070-393 04 44

 

Om Bjäre Kraft

Med grunden i tillgänglig och pålitlig infrastruktur för energi och kommunikation, tar Bjäre Kraft ansvar för att tillsammans med kunder och partners utveckla samhället mot en hållbar framtid. Som ekonomisk förening ägs vi av våra medlemmar och vi ger tillbaka i olika former, så som återinvestering, sponsring och kunskapsbildning. Bjäre Kraft är framtidens kraft i samhället, nu och för kommande generationer.

 

Om Coromatic 

Coromatic säkrar tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation för verksamhetskritiska anläggningar. Vi tillhandahåller hög tillgänglighet och produktivitet för våra kunder, vi räddar liv genom oavbruten drift 24/7, och optimerar energianvändningen för minsta möjliga miljöpåverkan. 

Företagets kunder finns inom en mängd olika branscher som exempelvis bank och finans, sjukvården, försvaret och många andra organisationer där tillgång till kraftförsörjning och datakommunikation är avgörande. Coromatic erbjuder rådgivning, underhåll och service. Vi designar, bygger och driver våra kunders fysiska infrastruktur med fokus på energieffektivitet. 

Coromatic har cirka 700 anställda och har levererat lösningar och tjänster till mer än 5 000 företag i Norden. Coromatic är en del av E.ON koncernen.

För mer information, vänligen besök www.coromatic.se