Stadsnätsföreningen

Övik Energi beviljas EU-bidrag för ortsammanbindande fibernät mellan Grundsunda-Gideå och Sörböle-Överhörnäs

24 juni 2024

Övik Energi har beviljats nytt stöd för fortsatt utbyggnad av ortsammanbindande fibernät i kommunen. Utbyggnaden avser Grundsunda till Gideå och Sörböle till Överhörnäs - en total sträckning på sex mil. Utbyggnaden medfinansieras av Tillväxtverket via Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och av Region Västernorrland.

Nyhet från Övik Energi: 


Projektet omfattar 30 miljoner kronor och finansieras till 40 procent av Tillväxtverket och 30 procent av Region Västernorrland. Resterande finansiering kommer från Örnsköldsviks kommun och Övik Energi. Projektet kommer att pågå fram till 2027 och Grundsunda-sträckningen påbörjas under 2025.

– Det här är ytterligare ett steg i vår strategi om ett uppkopplat Örnsköldsvik och i linje med kommunens bredbandsstrategi, säger Maria Olsson, projektansvarig på Övik Energi.

Efter sommaren påbörjas projektering för att mer än 100 företag och hushåll längs sträckorna ska få tillgång till bredband. Projektet beräknas pågå i tre år.

– Det viktiga med utbyggnaden som finansieras av Tillväxtverket är att skapa möjlighet till uppkoppling och därmed öka konkurrenskraften i Örnsköldsvik. Vi arbetar även för att kunna erbjuda hushållen anslutning, men själva tillväxtverkspengarna är till företagen fortsätter Maria.

Nationella bredbandsmålet uppnått

Grundsunda-Gideå och Sörböle-Överhörnäs ansluter sig till flertalet liknande utbyggnadsprojekt som genomförts under åren i Örnsköldsviks kommun, vilket även inkluderar skärgården.

– Just nu pågår liknande ERUF-projekt även på Ulvön och Trysunda, berättar Erik Styf, projektledare på Övik Energi.

Målet i Örnsköldsviks kommun avseende bredbandsinfrastruktur som har kapacitet att leverera hastigheten 1 Gbit/s (fiber) är att 80 procent av hushållen ska vara anslutna och ytterligare 18 procent ska ha det i absolut närhet så de enkelt kan ansluta sig när de så vill. I tätort nås båda dessa mål. På landsbygden nås inte målet riktigt än.

– Vi arbetar på för att nå kommunens bredbandsmål och har redan nu nått det nationella bredbandsmålet för 2025 på 98% tillgång till bredband om 1 Gigabit/s, avslutar Maria Olsson.

Kontakt


Maria Olsson

Projektansvarig Bredband2020

070-340 02 48

Patric Leonhed
Kommunikatör och presskontakt
HR och medierelationer

0735292303

Om Övik Energi

Övik Energi är det nära fullserviceföretaget inom hållbar energi och kommunikation. Vi erbjuder elavtal, eldistribution, fjärrvärme, pro­cessånga, fjärrkyla, fibernät och energitjänster. Övik Energi ägs till 100 procent av Rodret i Örnsköldsvik AB som i sin tur ägs av Örnsköldsviks kommun.