Stadsnätsföreningen

Svårt nå bredbandsmål trots fortsatt stora investeringar i utbyggnad

20 juni 2024

Trots investeringar i bredbandsstöd och 5G-utbyggnad blir det svårt att fullt ut nå regeringens bredbandsmål till 2025. Den bedömningen gör Post- och telestyrelsen (PTS) i sin uppföljning av regeringens bredbandsstrategi.

Nyhet från Post- och telestyrelsen: 

PTS har analyserat möjligheterna att nå regeringens bredbandsmål till 2025. Det övergripande målet är att hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband 2025, och består av tre delmål.

Delmålet om att 98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 1 Gbit/s uppnåddes under 2023. Målet om alla ska ha minst 30 Mbit/s år 2025 kommer sannolikt att kunna nås genom tillgång till satellittjänster.

Myndigheten bedömer dock att det blir svårt att nå delmålet om att 99,9 procent ska ha bredband som klarar 100 Mbit/s år 2025. Prognosen för detta delmål är att upp till 99,3 procent kommer att ha sådan tillgång under 2025.

För samtliga delmål gäller att hushållet eller företaget antingen har en anslutning ända fram till byggnaden eller har bredbandsinfrastruktur i sin absoluta närhet, till exempel vid tomtgränsen.

Investeringar på fortsatt hög nivå

Investeringarna i bredbandsnät minskade med två procent till drygt 12 miljarder kronor under 2023 jämfört med 2022. Det är investeringarna i mobilnät som med en ökning på 11 procent kompenserar för minskade investeringar med sju procent i fasta nät. Fortsatt bredbandsstöd och 5G-utbyggnad gör att PTS bedömer att investeringarna hamnar på liknande nivåer fram till 2025.

Svårt att nå EU-mål för digital infrastruktur

EU:s mål innebär att alla hushåll i EU ska vara anslutna till ett nät som klarar 1 Gbit/s samt att alla befolkade områden ska ha 5G-täckning år 2030.

PTS bedömer att Sverige kommer att nå EU-målet om 5G-täckning, medan det blir svårt att nå gigabit-målet till 2030. Orsaken är att kostnaderna för att bygga ut sådana nät till kvarvarande hushåll kan förväntas bli mycket höga. Måluppfyllelsen beror också på hur stor andel av hushållen som faktiskt väljer att ansluta sig till ett nät som klarar 1 Gbit/s.

Om rapporten

Rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi är en årlig rapport där PTS bedömer Sveriges möjligheter att uppfylla regeringens bredbandsmål.

Målen i regeringens bredbandsstrategi

Kontakta oss

Andreas Wigren, marknadsanalytiker, 073-644 56 96
PTS presstjänst, 08-678 55 55