Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen satsar på utveckling av handelsplattformen CESAR2 – ny avgiftsmodell beslutad

CESAR2 har sedan lanseringen 2014 möjliggjort tiotusentals affärer mellan operatörer och stadsnät i Sverige. I dag ses handelsplattformen som ett verktyg som gjort det möjligt att genomföra affärer på ett enkelt och snabbt sätt tack vare standardiserade avtal och produkter. Sedan starten 2014 har CESAR2 växt och fler användare har tillkommit under åren, därför satsar nu Stadsnätsföreningen på att vidareutveckla plattformen för att kunna möta marknadens utveckling.

Under åren har medlemmar i föreningen efterfrågat olika uppdateringar och förändringar för att göra plattformen enklare att arbeta i. Därför genomför Stadsnätsföreningen ett större utvecklingsarbete under 2024. Utvecklingen kommer föreningen få hjälp med av DigPro, företaget som utvecklat CESAR2 från start.

Detta är några av funktionerna som kommer att utvecklas:

  • Föreningen kommer att investera i en supportfunktion, en så kallad supportperson i beredskap, som ska fungera som stöd utanför ordinarie kontorstider om ett brådskande ärende skulle dyka upp.
  • Förbättrad användarupplevelse.
  • Skapa förutsättningar för smidigare klusteraffärer genom att förbättra och utveckla API-förfrågningar för att skapa fördelaktiga villkor för användare som tillhör kluster.

Säkerhet har mer och mer blivit en aktuell fråga och kraven på digitala system blir ständigt högre. Även detta är något som kommer innefattas i utvecklingsarbetet.

Under flera år har CESAR2 varit underfinansierad med nuvarande avgiftsmodell. Tillsammans med det ökade behovet av vidareutveckling av plattformen har avgiftsmodellen setts över och kommer ersättas av en ny från och med 1 juli 2024. 

I den nya avgiftsmodellen:

  • Tas inträdesavgiften till CESAR2 bort.
  • Blir det ett krav att alla stadsnät som gör klusteraffärer i CESAR2 ska vara med på plattformen.
  • Avgiften kommer skilja sig mellan stadsnätsmedlemmar och associerade medlemmar.


Den nya avgiftsmodellen innebär att stadsnätsmedlemmar betalar en månadsavgift för köp- och säljbehörighet och att associerade medlemmar betalar en månadsavgift för köpbehörighet med möjlighet till tillägg för säljbehörighet.

Ny avgiftsmodell för stadsnätsmedlemmar

Årsomsättning

Avgift per månad
(Köp- och säljbehörighet)

Mindre än 1,5 Mkr

600 kr

1,5 Mkr ≤ årsomsättning < 3 Mkr

1 000 kr

3 Mkr ≤ årsomsättning < 7 Mkr

1 500 kr

7 Mkr ≤ årsomsättning < 15 Mkr

3 000 kr

15 Mkr ≤ årsomsättning < 25 Mkr

4 000 kr

25 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 50 Mkr

6 000 kr

50 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 75 Mkr

7 000 kr

Mer än 75 Mkr

8 000 kr

 

Avgiftsmodell för associerade medlemmar:

Associerade medlemmar får en avgiftsmodell baserad på omsättning indelat i tre kategorier, Small, Medium och Large, samma som för serviceavgifter.

 

 

Årsomsättning

Avgift  Köpbehörighet
per månad

Small:

Mindre än 10 Mkr

500 kr

Medium:

10 Mkr ≤ årsomsättning ≤ 100 Mkr

1500 kr

Large:

Mer än 100 Mkr

4500 kr