Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningens leverantörsmöte 2024

AdobeStock_643724307.jpg

Varje år arrangerar Stadsnätsföreningen ett leverantörsmöte som riktar sig till föreningens associerade medlemmar. Det är
ett unikt tillfälle där Stadsnätsföreningen och stadsnäten berättar om branschaktuella händelser anpassat för er leverantörer. 

I år kommer deltagarna bland annat att få lyssna till programpunkter om stadsnätens fortsatta utbyggnadsbehov, hur
branschen påverkas av det politiska landskapet, Stadsnätsföreningens beredskapsuppdrag Motståndskraft och uthållighet
samt en internationell utblick över branschens hållbarhetsarbete.

Förutom ett fullspäckat program erbjuder leverantörsmötet ett viktigt tillfälle för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
föreningenoch leverantörer samt leverantörer emellan. Efter mötet är samtliga deltagare välkomna att delta på mingel i
samma lokaler för att fortsätta nätverkandet med branschkollegor.

Mer information om program och anmäla finns nedan.

Program

09.30-10.00 Samling och kaffe

10.00-10.00 Välkommen
Elin Bertilsson, ordförande samt Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen

10.10-10.20 Omvärldsutblick
Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen

10.25-10.40 Så påverkas branschen av det politiska landskapet
Louise Thorselius, vice vd Stadsnätsföreningen

10.45-11.15 VULA och Universalfiber
Jimmy Persson, utvecklings- och säkerhetschef Stadsnätsföreningen

11.20-11.35 Upphandling robust förstärkningsmateriel – Motståndskraft och Uthållighet (MOU)
Per Lindström, kommersiell produktchef Stadsnätsföreningen

11.40-11.55 Digital utbildningsplattform MOU
Linda Kindberg, nationell beredskapssamordnare Stadsnätsföreningen

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.25 Branschens hållbarhetsarbete – en internationell utblick
Jerker Berglund, PTS

13.30-13.50 Stadsnätens fortsatta utbyggnadsbehov dunderNET
Jonas Olsson, stadsnätschef dunderNET

13.55-14.15 Stadsnätens fortsatta utbyggnadsbehov Botkyrka
Christel Sandstedt, stadsnätschef Botkyrka

14.20-14.50 Paneldiskussion: Aktuella frågor och utmaningar för stadsnäten
Elin Bertilsson, vd Mittnät, Christel Sandstedt, stadsnätschef Botkyrka och Jonas Olsson, stadsnätschef dunderNET

14.50-15.20 Fika

15.20-15.35 Stadsnätsföreningens konferensupplägg
Louise Thorselius, vice vd Stadsnätsföreningen

15.40-15.50 Behov av dialoggrupp med Stadsnätsföreningen
Elin Bertilsson, ordförande samt Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen

15.55-16.00 Sammanfattning och avslutning
Elin Bertilsson, ordförande samt Mikael Ek, vd Stadsnätsföreningen

16.00-18.00 Stadsnätsmingel på Svea Konferens och Matsal

Anmälan 

Anmälan ska ske senast måndag den 12 augusti. Observera att det finns ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Deltagandet är kostnadsfritt.

Vid avbokning senare än 15 dagar kommer en avgift på 1 250 kronor att faktureras. Observera att resa och eventuellt
boende betalasoch bokas av deltagarna själva. Stadsnätsföreningen har inte har möjlighet att ersätta biljettkostnader
vid händelse av inställt evenemang.


Klicka här för att komma till anmälan.

 

Vid frågor, vänligen kontakta:

Per Lindström

Kommersiell produktchef

E-post: per.lindstrom@stadsnatsforeningen.se
Telefon: +46 (0)70 548 31 24