Stadsnätsföreningen

Stadsnätsföreningen motsäger sig utförsäljning av stadsnäten i Ronneby och Karlshamn

10 maj 2024

I Karlshamn visar ett företag intresse för att köpa den lokala stadsnätsverksamheten och i Ronneby ska kommunen utreda en försäljning. I ett nyhetsinslag från SVT Nyheter Blekinge fredag den 10 maj berättar Stadsnätsföreningens vd Mikael Ek om riskerna med utförsäljning av stadsnäten till privata aktörer, som bland annat grundar sig i ekonomiska skäl.

– Kortsiktigt kan det upplevas positivt för kommunen att förstärka kommunkassan men över tid så kan försäljningen innebära fördyringar på olika sätt. Och det har att göra med att de som köper och investerar i stadsnätet måste få avkastning på insatt kapital, säger Mikael Ek i inslaget.

Det finns även säkerhetsrisker med att sälja ett stadsnäten som i dag ägs av kommunen. Enligt Mikael Ek kan verksamheten komma att bli föremål för försäljning igen om kommunens självbestämmande över infrastrukturen försvinner.

– Säljer kommunen av stadsnätet så står de utan kontroll. Även om en köpare verkar vara en trovärdig part i dag vet du inte vem det kan säljas vidare till i förlängningen, säger han.

Klicka här för att ta del av nyhetsinslaget.