Stadsnätsföreningen

Sveriges stadsnät – skapar konkurrens och låga priser

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. Fler än 9 av 10 stadsnät ägs av en eller flera kommuner.

De första kommunala stadsnäten bildades på 1990-talet, med syftet att utmana det dåvarande statliga telemonopolet. Kommunerna var trötta på höga priser och bristande intresse för att bygga ny fiberinfrastruktur. Nu står det klart att de svenska stadsnäten med sina öppna nät varit en stor framgång. Utan dem hade Sverige haft både högre bredbandspriser och färre anslutningar.

Stadsnäten i korthet:

• Det finns cirka 170 stadsnät i Sverige, varav 90 procent är kommunala. Stadsnäten är verksamma i 200 av landets kommuner och sammantaget äger de cirka 50 procent av all bredbandsinfrastruktur.

• Bredbandsaktörerna verkar i dag i huvudsak på tre nivåer; svartfibernivån, kommunikationsnivån samt tjänstenivån. De två första kallas i telekomsammanhang för grossistnivå och det är inom dessa två nivåer som i stort sett alla stadsnät agerar.

• Så här ägs stadsnäten: Kommunalt energibolag (37 procent), kommunalt stadsnätsbolag (28 procent), Kommunal förvaltning (26 procent), ekonomisk förening (3 procent), privat bolag (3 procent) och annan form (3 procent).

 

Stadsnätens roll

De svenska stadsnäten har spelat en avgörande roll för landets digitaliseringsresa.

Lokaliseringsprincipen

Stadsnätsföreningen driver frågan om att undanta de kommunala stadsnäten från lokaliseringsprincipen.

Fakta och Statistik

Fakta och rapporter

Stadsnätsföreningens öppenhetsdeklaration