Stadsnätsföreningen

Kommuner rankas i engagemang för bredband i Sverige

Flera kommun rankas lågt och får rött ljus i en undersökning om engagemang för bredband, samtidigt som andra kommuner rankas högt och får grönt ljus. Regeringen bör öka stödet till bredbandutbyggnaden så att byalag och andra aktörer kan fortsätta att bygga ut denna viktiga infrastruktur, anser Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressmeddelande den 8 augusti 2013

– Bredband är en samhällskritisk infrastruktur, lika självklart som vägar och elnät. Statens och kommunernas engagemang är viktigt för att bredbandet ska fortsätta byggas ut, men det lokala engagemanget från enskilda medborgare och konsumenter är avgörande, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Bredbandsforum och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram ett bredbandsindex som visar hur engagemanget för bredbandsutbyggnaden skiljer sig mellan landets kommuner. De 195 kommuner som deltagit i undersökningen har rankats och delats in i tre olika grupper, där de 61 kommuner med högst engagemang får grönt ljus, 94 kommuner får gult ljus och 40 kommuner får rött ljus. Kommunerna har också rankats när det gäller frågor om konkurrens och för tillgången till bredbandsinfrastruktur.

Utbyggnad av bredband där det saknas kommersiella drivkrafter kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer. I Sverige finns ett tusental lokala byanät, som har startats av frivilligt engagerade och ofta med stöd från kommunala stadsnät.

Det finns ett mycket stort intresse för att starta fler fiberprojekt för utbyggnad av bredband på landsbygden. Regeringen har hittills avsatt drygt en miljard för att stödja bredbandutbyggnaden, men enligt en undersökning från Post- och Telestyrelsen, PTS, behövs det ytterligare närmare en miljard under 2013 och 2014 för att möta landsbygdens efterfrågan på bredband.

– På landsbygden lever man ofta med otillräcklig kapacitet både i det gamla telenätet och i mobiltelefonen. Därför är efterfrågan på fiber mycket stor och regeringen bör öka stödet i den kommande statsbudgeten, säger Mikael Ek.

Svenska Stadsnätföreningen har under många år arbetat med konceptet "Fiber till byn". Frågorna drivs nu vidare genom regeringens Bredbandsforum, vars vägledning "Bredband på landsbygden" beskriver hur processen kan se ut när ett bredbandsnät byggs.

Regeringens mål är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass för att säkerställa tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. En viktig del av målet är att nio av tio hushåll och företag senast år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund. För att nå målet krävs en snabb utbyggnad av fibernät.

Läs hela pressmeddelandet med tabeller här

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org.