Stadsnätsföreningen

Fyra av tio kommuner erbjuder e-tjänster i välfärden

Allt fler svenska kommuner erbjuder e-tjänster i välfärden. I dag har fyra av tio kommuner välfärdstjänster via bredbandet, en ökning från 31 procent 2013. Det visar Svenska Stadsnätsföreningens undersökning Stora bredbandsenkäten.

PRESSMEDDELANDE 10 maj 2014


– Det är glädjande att allt fler kommuner satsar på olika former av e-tjänster. Samtidigt vet vi att skillnaderna mellan de olika kommunerna är stora. Det finns undersökningar som visar att Sverige tappar i ranking när det gäller offentlig digitalisering. Det är därför hög tid att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder om de ska leva upp till det politiska målet att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.
Av de kommuner som svarat i Stora bredbandsenkäten uppger 41 procent att de tillhandahåller välfärdstjänster via bredbandet till sina medborgare. Vanligast är det med e-tjänster inom skola och omsorg, till exempel pedagogiska verktyg och läroplattformar i skolan, trygghetslarm och e-hemtjänst i omsorgen.


Undersökningen visar också att 74 procent av de kommuner som redan i dag tillhandahåller välfärdstjänster via bredband planerar att skaffa fler. Bland de som i dag helt saknar e-tjänster svarar sju av tio kommuner att de planerar att införa sådan service.
– Vi ser tyvärr att det fortfarande finns flera kommuner som varken har eller planerar att införa digitala välfärdstjänster, vilket kan leda till att medborgarna där får sämre service. Regeringen måste ta sitt ansvar genom att arbeta fram standarder för utveckling av digitala välfärdstjänster, underlätta kommunernas digitaliseringsarbete genom samordning samt skapa tydliga rekommendationer om vilka digitala tjänster kommunerna bör tillhandahålla, säger Mikael Ek.


Svenska Stadsnätsföreningen genomförde Stora bredbandenkäten under perioden 16 januari–27 februari 2015 bland 856 ledande politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner i syfte att undersöka synen på bredbandsfrågor. Representanter från 243 av landets 290 kommuner svarade på frågorna om e-tjänster i välfärden, vilket ger en svarsfrekvens på 84 procent.


För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.
Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org