Stadsnätsföreningen

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbybergs stad hamnar för fjärde året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg hade 92 procent tillgång till bredband via fiber i oktober 2013. Lägst var tillgången i Eda kommun, med bara 0,2 procent. Riksgenomsnittet var 49 procent. Det visar ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

PRESSMEDDELANDE 2014-04-03

 

Tillgången till fiber har ökat i 271 av landets kommuner under det gångna året. I 18 kommuner är tillgången oförändrad och endast i Hällefors kommun har tillgången minskat enligt PTS kartläggning. För hela landet innebär det en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan, då 44 procent av hushållen hade tillgång till bredband via fiber.

Störst är tillgången till fiberbredband i Sundbyberg, 92 procent, följt av Upplands Väsby, 88 procent, och Täby, 85 procent. Minst är tillgången i kommunerna Eda och Älvdalen, med mindre än 1 procent, och Ragunda med bara 1 procent.

– Bredband med fiber till flerfamiljshushåll har byggts ut snabbt hittills, men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Det är särskilt problematiskt att så få villor i tätorter och hushåll på landsbygden ansluts till fiber, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Svenska Stadsnätsföreningen anser att fiber är en samhällskritisk infrastruktur och att det därför behöver skapas stimulansåtgärder för villahushållen. Det finns nästan 2 miljoner villor och många av dessa har inte råd att betala kostnaden för att dra in fiber.

– Stora delar av befolkningen riskerar på sikt att lämnas utanför den digitala utvecklingen. Och då handlar det inte bara om surf eller TV utan om samhällets grundläggande välfärdstjänster. Därför har regeringen ett stort ansvar att skapa stimulans som väcker efterfrågan. Hem PC-stödet på 90-talet är ett utmärkt sådant exempel, det fick nästan hela svenska folket att börja använda datorer, säger Mikael Ek.

Även om många idag kan få bredband via telefonjacket eller mobiltelefonen så räcker inte det. Bredband via fiber är den lösning som de allra flesta kommer att behöva för att klara den digitala utvecklingen. Och fiber tar tid att bygga ut. Därför behövs det fler politiska initiativ för att fibern ska nå villahushållen och landsbygden. Och ett betydligt större allmänpolitiskt intresse och engagemang för samhällets digitalisering.

Svenska Stadsnätsföreningens kommunenkät visar att intresset för digitaliseringsfrågorna har ökat det sista året, men det är ännu långt kvar. Den statliga Digitaliseringskommissionen har nyligen utvärderat den svenska digitaliseringen, bland annat vad det gäller vård, skola och kultur. För en tredjedel av de indikatorerna blev betyget "dåligt", vilket betyder att utvecklingen inte går i önskad riktning.

Fotnot: Tillgång definieras här som att ett hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

 

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org