Stadsnätsföreningen

Sundbyberg toppar bredbandsrankning

Sundbybergs stad hamnar för femte året i rad på första plats när det gäller snabbt bredband. I Sundbyberg har 94 procent av hushållen tillgång till bredband, enligt ny statistik från Post- och telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen. Lägst var tillgången i kommunerna Malung-Sälen och Hörby, med 3 procent. Riksgenomsnittet var 54 procent.

Pressmeddelande den 24 mars 2015

– Det går åt rätt håll, men ännu har alltför få villor i tätorter och hushåll på landsbygden tillgång till fiber. Hela befolkningen måste få ta del av den digitala utvecklingen, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Tillgången till fiber har under det gångna året ökat i 271 av landets 290 kommuner. I tio kommuner är tillgången oförändrad och i nio kommuner har tillgången minskat, enligt PTS kartläggning. I hela landet har 54 procent tillgång till bredband via fiber, vilket är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2013.

Störst är tillgången till fiberbredband i Sundbyberg, 94 procent, följt av Stockholm, 88 procent, Solna, 87 procent och Umeå, 84 procent. Minst är tillgången i kommunerna Malung-Sälen och Hörby, 3 procent och Mark, 4 procent.

I dag står öppna stadsnät för omkring 60 procent av allt fiberbredband som byggts ut i Sverige. Nio av tio stadsnät ägs och drivs av kommuner. Stadsnäten är dock förhindrade av den så kallade lokaliseringsprincipen att bygga ut bredbandet till närliggande kommuner och samverka med andra stadsnät kring frågor som exempelvis att höja nätsäkerheten.

– Det är nödvändigt för bredbandsutbyggnaden att stadsnäten kan konkurrera på lika villkor och agera över kommungränserna. Det behövs bredband via fiber för att klara den digitala utvecklingen – och fiber tar tid att bygga ut, säger Mikael Ek.

Enligt Svenska Stadsnätsföreningens beräkningar behövs ytterligare 40 miljarder kronor i investeringar för att nå det politiska målet att nio av tio hushåll ska ha tillgång till snabbt bredband år 2020.

Fotnot: Tillgång definieras som att hushåll snabbt och utan särskilda kostnader kan beställa bredbandsabonnemang.

 

Pressbild:
- Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

 

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org