Stadsnätsföreningen

Göteborg och Malmö bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs Malmö Stad till Årets stadsnät. Frida Patriksson, GothNet, Göteborgs Stad mottog priset Årets stadsnätsentreprenör.

Pressmeddelande den 17 mars 2016

Årets stadsnät: Malmö Stad

Malmö Stadsnät har på ett förtjänstfullt sätt engagerat sig i utveckling och delat med sig av sin kunskap till hela branschen, därför tilldelas de nu priset Årets stadsnät.
– Malmö Stad har lyckats med konsten att balansera företagsamhet med samhällsnytta. De har byggt ett finmaskigt fibernät som gjorts tillgängligt för alla operatörer på lika villkor vilket gynnat både den egna kommunen såväl som invånare och näringsliv, säger Mats Berggren, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.


Årets stadsnätsentreprenör: Frida Patriksson, GothNet, Göteborgs Stad

Frida Patriksson har ett stort kundengagemang och jobbar hårt för att den lokala affären anpassas till de nationella samarbeten som stadsnäten bedriver, därför tilldelas hon nu priset Årets Stadsnätsentreprenör.

– Under de senaste åren har efterfrågan på fiberförbindelser ökat kraftigt och försäljning har blivit en allt viktigare del av stadsnätens verksamhet. Frida Patriksson, med sitt engagemang och driv, är ett föredöme för alla säljare i bredbandsbranschen, säger Mats Berggren, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.
Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens äger rum i Tylösand, den 16–17 mars.

 

För mer information, kontakta:
Mats Berggren, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, 070 518 71 28
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org