Stadsnätsföreningen

Ökad satsning på fiberbredband till villor

Mer än hälften av de svenska stadsnätens investeringar under 2014 har gått till att förse villor med fiberbredband. Totalt satsar stadsnäten i år drygt en miljard kronor på villamarknaden, visar en ny undersökning som Svenska Stadsnätsföreningen har genomfört.

PRESSMEDDELANDE 11 december 2014

– Efterfrågan på fiber är stor från villaägarna, trots att de ofta får stå för hela kostnaden själva. ROT-avdraget gäller i dag inte för att dra fiber till villor och riksdagspolitikerna har ännu inte skapat nödvändiga stimulanser för att fler ska kunna få tillgång till snabbt bredband, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Sammantaget investerar stadsnäten cirka 1,9 miljarder kronor för utbyggnad av fiberbredband under 2014. Av det gick omkring 1,07 miljarder, 56 procent, till att ansluta villor med fiber, enligt Svenska Stadsnätsföreningens undersökning. Det kan jämföras med 2010, då de totala investeringarna var lika stora. Då gick endast 35 procent, motsvarande omkring 0,66 miljarder kronor, till villamarknaden.

I undersökningen uppger 76 procent av de tillfrågade stadsnäten att de ser en stor efterfrågan på fiber från villaägare. 85 procent av stadsnäten säger sig ha ett fungerande koncept för att ansluta villor och 39 procent upplever att det finns konkurrens i kommunen om att dra fram fiber till villor.

– Ännu saknar fyra miljoner svenskar som bor i villa tillgång till fiber – och många av dem riskerar att fastna i ett digitalt utanförskap. För att säkerställa kommande digital välfärd behöver politikerna ta sitt ansvar för bredbandsutbyggnaden till villorna, till exempel genom ett nytt fiberinstallationsavdrag, säger Mikael Ek.

Kostnaden för att ansluta ett småhus till fiberbredband varierar mellan 7 000 och 70 000, med ett genomsnittligt pris på 17 000 kronor. I nuläget är närmare 20 procent av landets två miljoner villor anslutna med fiberbredband. Att jämföra med över 50 procent av alla landets hushåll.

Stadsnätsundersökningen 2014 genomfördes som en enkätundersökning bland de 147 stadsnät som är medlemmar i Svenska Stadsnätsföreningen. Totalt svarade 121 respondenter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 82 procent. Undersökningen innehåller 55 frågor och genomfördes under hösten 2014.

 

Läs hela pressmeddelandet med tabeller här

 
För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

 

Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern.

Du hittar hela rapporten här