Stadsnätsföreningen

Stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora bäst i bredbandsbranschen

18 mars 2021

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens digitala årskonferens utsågs de kommunala stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora till årets stadsnät.

– Stadsnäten i Älvdalen, Orsa och Mora har var och en kommit långt både i sin bredbandsutbyggnad och i sitt arbete med driftsäkerhet. De har nyttjat varandras kompetens och på så sätt också blivit ett föredöme inom samverkansområdet, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

De tre stadsnäten har tack vare sitt hårda arbete blivit ett föredöme i branschen.

– De tre kommunerna präglas av stora geografiska avstånd. Trots det har de vågat anta utmaningen att ligga i framkant inom bredbandsområdet, säger Bo Lindberg, ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 

För mer information, kontakta:

Louise Thorselius, chef Public Affairs & Kommunikation, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88.Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 200 kommuner och 125 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org