Stadsnätsföreningen

Karlstad Stadsnät och Storuman bäst i bredbandsbranschen

Svenska Stadsnätsföreningen premierar varje år förtjänstfulla insatser i bredbandsbranschen. I samband med föreningens årskonferens utsågs SumNet, som ägs av Storumans kommun, till Årets stadsnät. Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef på Karlstad Stadsnät, mottog priset Årets stadsnätsentreprenör.

Pressmeddelande den 25 mars 2015

Årets stadsnät: SumNet, Storuman
Tack vare ett stort engagemang och ett nät i världsklass tilldelas SumNet, som ägs av Storumans kommun, priset Årets stadsnät.

– SumNet har trots stor geografisk yta och glesbygd lyckats bygga ut sitt fibernät till en stor del av kommunens invånare. Tack vare en engagerad kommunledning och trots knappa resurser har de lyckats skapa ett nät i världsklass, säger Karin Ahl, nytillträdd ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Årets stadsnätsentreprenör: Hafsteinn Jonsson, Karlstad Stadsnät
Stor entusiasm och gott ledarskap gör att Hafsteinn Jonsson, stadsnätschef på Karlstad Stadsnät, tilldelas priset Årets stadsnätsentreprenör.

– Hafsteinn Jonsson har på ett föredömligt sätt varit pådrivande i att utveckla samarbetet mellan stadsnäten i Värmlandsregionen. Han har under flera år engagerat sig i arbetet med att hitta en modell för att driva ett stadsnät med hjälp av driftpartners utan att ha vare sig en extern kommunikationsoperatör eller sköta driften själv. På så sätt gynnas både kunder och stadsnätets ekonomi, säger Karin Ahl, nytillträdd ordförande i Svenska Stadsnätsföreningen.

 

Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens äger rum i Västerås den 23­–25 mars.

För mer information, kontakta:

Karin Ahl, ordförande Svenska Stadsnätsföreningen, karin.ahl@rala.se, 070–280 12 65
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076–110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org