Stadsnätsföreningen

Omodernt regelverk hämmar bredbandsutbyggnaden på landsbygden

Pressmeddelande 9 juli 2015 Lagstiftningen för kommunala bolag gör att stadsnät tvingas säga nej till att bygga ut bredbandet över kommungränsen, även till hushåll och företag som bara har några meter till en fiberkabel. Två av tre kommunala stadsnät anser att regelverket hämmar bredbandsutbyggnaden, enligt Svenska Stadsnätsföreningens medlemsenkät.

– Regeringens mål är att 90 procent av alla svenskar ska få tillgång till snabbt internet senast 2020. Därför är det allvarligt att vi i dag har ett regelverk som hämmar bredbandsutbyggnaden, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Sommaren 2014 föreslog en statlig utredning att frågan om att undanta stadsnäten från den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen bör utredas skyndsamt. Förslaget har ett starkt stöd i regeringen. Socialdemokraterna slog på sin kongress 2013 fast att "regeringen bör ge stadsnäten möjligheten att agera på marknaden och över kommungränserna". Hela 80 procent av Miljöpartiets riksdagsledamöter som deltog i Svenska Stadsnätsföreningens valenkät 2014 är positiva.

– Stadsnäten bildades för att ta upp konkurrensen med de stora marknadsaktörerna och tack vare stadsnäten har vi i dag bland de lägsta bredbandspriserna i världen. Men om inget görs åt lokaliseringsprincipen riskerar många små öppna nät att försvinna och bredbandsmarknaden att monopoliseras, säger Mikael Ek.

Svenska Stadsnätsföreningen genomförde undersökningen under perioden 28 maj–9 juni 2015 bland föreningens kommunalägda medlemmar. 105 av 144 medlemsföretag svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 73 procent.

62 procent svarade "ja" på frågan "Bedömer du att nuvarande lokaliseringsprincipen begränsar era möjligheter till bredbandsutbyggnad? Det vill säga hindrar er att verka i en annan kommun."

34 procent svarade "ja" på frågan "Har du tvingats säga nej till kunder på grund av den så kallade lokaliseringsprincipen?"

Pressbild:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att majoriteten av svenska hushåll och företag ska ha tillgång till en snabb bredbandsuppkoppling med ett stort utbud av tjänster via öppna stadsnät.

Läs mer om Svenska Stadsnätsföreningen: www.ssnf.org