Stadsnätsföreningen

Regionala beredskapssamordnare

Som en del av Stadsnätsföreningens uppdrag Motståndskraft och uthållighet, MoU, pågår ett arbete med att bygga upp en förvaltningsorganisation som syftar till att öka beredskapsförmågan hos stadsnäten.

Förvaltningsorganisationen är centralt placerad och kommer att utgöra en del av Stadsnätsföreningens kansli. Den centrala förvaltningsorganisationen kommer också att kompletteras med regionalt placerade beredskapssamordnare runt om i landet via resurser hos föreningens stadsnätsmedlemmar.

De regionala resurspersonerna, som har titeln regional beredskapssamordnare, ska bland annat fungera som ett stöd till stadsnäten inom sitt geografiska område i hanteringen av det beredskapsmateriel som mottagits inom ramen för MoU samt stödja stadsnäten i att stegvis bygga upp personella beredskapsresurser.

De regionala beredskapssamordnarna koordineras av Stadsnätsföreningens nationella beredskapssamordnare.

 

Benämning Omfattning Beteckning Beredskapssamordnare i kluster
Norra Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län SISG N IT Norrbotten, AC-Net och Digimitt
Mellersta Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Örebro, Dalarnas och Gävleborgs län SISG M Kumbro och Mittnät
Östra Stockholms och Gotlands län SISG Ö Stadsnätsföreningen genom nationell beredskapssamordnare
Sydöstra Jönköpings, Kalmar och Östergötlands län SISG SÖ Utsikt Bredband
Västra Hallands och Västra Götalands län SISG V Netwest
Södra Kronoberg, Blekinge och Skåne län  SISG S Pingday