Stadsnätsföreningen

Samhället kan spara mångmiljardbelopp på e-tjänster

Sverige står inför en dramatisk kostnadsökning för äldreomsorgen, eftersom vi lever allt längre. Bara inom hemtjänsten beräknas kostnaderna öka med minst 60 procent fram till 2020, jämfört med 2010. Med hjälp av nya digitala lösningar, e-tjänster, kan Sveriges kommuner reducera kostnaderna inom hemtjänsten med upp till 53 miljarder kronor fram till 2020, enligt en ny forskningsrapport som idag presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

PRESSMEDDELANDE den 14 februari 2014

– Besparingspotentialen är stor inom all offentlig verksamhet och för att slå vakt om välfärden måste vi utveckla och införa nya arbetsmetoder med digitala lösningar, säger Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen.

För att öka förståelsen för de digitala möjligheterna har Svenska Stadsnätsföreningen gett forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT i uppdrag att identifiera och analysera de samhällsekonomiska effekterna av att införa e-tjänster inom ett viktigt men avgränsat område, hemtjänsten.

Rapporten visar ur stor den årliga nettobesparingen skulle bli år 2020 om nio av tio av de som får hemtjänst skulle använda samma fyra e-tjänster som testats och utvärderats i Västerås. Sammanlagt skulle Sverige mellan 2014 och 2020 kunna spara upp till 53 miljarder kronor. Den årliga besparingspotentialen är upp till 34 miljoner för en glesbygdskommun med 8 000 invånare, 211 miljoner för en mellanstor stad med 90 000 invånare och 589 miljoner för en storstad med 500 000 invånare.

Rapporten visar också att det finns betydande besparingsmöjligheter även om bara en av tio använder de fyra e-tjänsterna inom hemtjänsten.

– Nu när kommuner börjar erbjuda e-tjänster blir det ännu viktigare att långsiktigt säkerställa att hushåll och företag i hela landet får tillgång till digitala motorvägar i form av bredband via fiber. Det kommer att behövas nationella medel för en fortsatt infrastrukturutbyggnad och omfattande insatser för att skapa digitala välfärdstjänster.

Rapportens antaganden om hur mycket man kan spara inom hemtjänsten förutsätter att alla äldre har tillgång till fiberbredband i hemmet. Men i nuläget har bara drygt 40 procent av Sveriges samtliga hushåll tillgång till sådant bredband och för boende på landsbygd och i villor är andelen ännu längre.

– Digitaliseringen borde vara en av våra viktigaste valfrågor, men många av våra politiker har hittills visat ett alltför svagt intresse för dessa avgörande framtidsfrågor för Sverige.

 

Rapporten hittar du här

För ytterligare information:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, 070-598 00 05, mikael.ek@ssnf.org

Marco Forzati, PhD, Acreo Swedish ICT, 070-7 527 753, marco.forzati@acreo.se

 

Om de svenska stadsnäten

Sveriges stadsnät är lokala bredbandsnät som verkar för en öppen marknad för digitala tjänster i hela Sverige. Stadsnätens snabba, framtidssäkra fibernät gör det möjligt att leva, arbeta och driva företag oavsett var man bor och bidrar därmed till tillväxt både lokalt och nationellt.

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som organiserar cirka 150 stadsnät och cirka 150 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org.

Om Acreo

Acreo Swedish ICT är ett forskningsinstitut. Acreo erbjuder innovativa och värdeskapande ICT-lösningar för en hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft i näringsliv och samhälle. Vår spetskompetens inom sensorer och aktuatorer, kraftelektronik, digital kommunikation och Life science gör oss till ett av Europas främsta forskningsinstitut. Acreo Swedish ICT har 145 anställda i Kista, Göteborg, Norrköping och Hudiksvall. Acreo är en del av Swedish ICT. För mer information, se www.acreo.se