Stadsnätsföreningen

Västerbotten toppar bredbandsrankning

Västerbottens län hamnar på första plats när det gäller snabbt bredband. Under 2012 hade 68 procent av hushållen i Västerbotten tillgång till bredband via fiber, medan riksgenomsnittet ligger på 44 procent. På andra plats kommer Stockholms län med 63 procents täckning och på tredje plats hamnar Örebro län med 55 procent. Hushållen i Blekinge län har lägst tillgång, bara 21 procent. Det framgår av uppgifter från Post- och Telestyrelsen som presenteras av Svenska Stadsnätsföreningen.

Pressmeddelande den 15 juli 2013

– Bredband är en samhällskritisk infrastruktur, lika självklart som vägar och elnät. Statens och kommunernas engagemang är viktigt för att bredbandet ska fortsätta byggas ut, men det lokala engagemanget från enskilda medborgare och konsumenter är avgörande, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.
Utbyggnad av bredband där det saknas kommersiella drivkrafter kräver samverkan mellan privata och offentliga aktörer. I Sverige finns ett tusental lokala byanät, som har startats av frivilligt engagerade och ofta med stöd från kommunala stadsnät. Det finns fortfarande utrymme för att starta många fler fiberprojekt för utbyggnad av bredband på landsbygden.
För hela Sverige återstår 119,5 miljoner att söka i medfinansiering av bredbandsstöd inom landsbygdsprogrammet under 2013 och 2014. Det statliga stödet till bredband på landsbygden administreras av länsstyrelserna och engagemanget varierar. I Västra Götaland har redan 30,6 miljoner delats ut till länets kommuner, medan det från Gotland hittills inte har kommit in några ansökningar alls.
– Vi hoppas att fler boende på landsbygden ska engagera sig för att få fiber till byn. Det ökar möjligheterna att fortsätta att bo och verka på sin hemort, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.
Svenska Stadsnätföreningen har under många år arbetat med konceptet "Fiber till byn". Frågorna drivs nu vidare genom regeringens Bredbandsforum, vars vägledning "Bredband på landsbygden" beskriver hur processen kan se ut när ett bredbandsnät byggs.
Regeringens mål är att Sverige ska ha ett bredband i världsklass för att säkerställa tillväxt, välfärd och hållbar utveckling. En viktig del av målet är att nio av tio hushåll och företag senast år 2020 ska ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit per sekund. För att nå målet krävs en snabb utbyggnad av fibernät.
Tillgång till bredband definieras här som att ett internetabonnemang på kort tid och utan särskilda kostnader kan beställas till adressen för ett hushåll.

För mer information, kontakta:
Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05

Du hittar hela pressmeddelandet med tabeller här

Sifforna är hämtade från PTS Bredbandskartläggningen 2012.


Om Svenska Stadsnätsföreningen
Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org