Stadsnätsföreningen

Rekordstort intresse för bredbandskonferens i Halmstad

26 februari 2016

Svenska Stadsnätsföreningens Årskonferens, som arrangeras i Halmstad 15-17 mars, väntas slå deltagarrekord. De senaste årens ökande intresse för bredbands- och digitaliseringsfrågor är en av förklaringarna bakom det stora intresset.

- Vi räknar med att närmare 600 kommunala IT-chefer, anställda inom stadsnäten och övriga bredbandsbranschen kommer till konferensen, vilket är rekord. Fokus ligger på de frågor som är viktiga för att Sverige också fortsättningsvis ska vara ledande inom bredbandsutbyggnad och digitalisering, säger Mikael Ek, vd på Svenska Stadsnätsföreningen.

Konferensens olika programpunkter innehåller bland annat föreläsningar om de utmaningar som finns när landets kommuner ska påbörja sina digitaliseringsresor och införa e-tjänster inom exempelvis den egna förvaltningen, vården och skolan. Även driftsäkerhetsfrågorna är i fokus under årets konferens.

- Det ska bli jättekul att samla eliten av den svenska bredbandsbranschen tillsammans med kommunpolitiker från hela landet. Vi har mycket att lära av varandra och vi delar samma mål, att skapa de bästa möjligheterna för att våra invånare och företag ges den bästa servicen och där är bredbandet en förutsättning för att lyckas, säger Eric Ericsson stadsnätschef i Halmstad.
Du hittar mer information om Stadsnätsföreningens Årskonferens samt program här

För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05
Louise Thorselius, kommunikationsansvarig Svenska Stadsnätsföreningen, louise.thorselius@ssnf.org, 076-110 02 88

Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. Svenska Stadsnätsföreningens vision är att det digitaliserade samhället har en fullt utbyggd bredbandsinfrastruktur som tillgodoser det digitala behovet, under dygnets alla timmar. Framtidens samhälle ska också ha förmågan och de verktyg som krävs för att använda digitala tjänster oavsett om det är inom ramen för privatlivet, i arbetet eller inom välfärden.