Stadsnätsföreningen

Förvaltningsorganisation

Inom ramen för uppdraget bygger Stadsnätsföreningen upp en förvaltningsorganisation som ansvarar för den stödfinansierade verksamheten och som är dialogpart till både de enskilda stadsnäten och till PTS.

Förvaltningsorganisationen kommer bland annat:

  • Inventera behov av beredskapsmateriel samt utarbeta kravspecifikationer samt föra en dialog med PTS över behov av beredskapsmateriel och hur dessa kan tillgodoses över tid genom ekonomiska bidrag.

  • Säkerställa att utbildningar tas fram och genomförs.

  • Upprätthålla SISG för att säkerställa att det finns en samverkansstruktur som stadsnäten kan nyttja vid händelse av kris.

  • Bygga upp en regional beredskapsstruktur där utpekade beredskapssamordnare ska vara ett lokalt stöd till stadsnäten.

 

Vilka omfattas?

  • Samtliga stadsnätsmedlemmar i Stadsnätsföreningen.

  • Stadsnät som inte är medlemmar i Stadsnätsföreningen.

  • Kluster kan komma att påverkas.