Stadsnätsföreningen

Kommunala bredbandsnät bakom fiberboom

Bredband via fiber är nu den vanligaste formen av fast bredband i Sverige. Det visar Post- och telestyrelsens halvårsrapport, som presenterades i går. Svenska Stadsnätsföreningen gläds åt siffrorna och konstaterar att den viktigaste anledningen till boomen för fiberbredbandet är att de kommunala stadsnäten var så tidiga med att bygga ut fibernäten.

PRESSMEDDELANDE 2014-11-21

– Fiber-boomen i Sverige är unik och beror på att stadsnäten tidigt satsade på fiberinfrastruktur. Tack vare konkurrensen storsatsar även Telia Sonera på fiber, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen.

Enligt Post- och telestyrelsens nya statistik använder nu mer än 1,3 miljoner hushåll fiberbredband, vilket är en ökning med 21 procent på bara ett år. Därmed har den nya digitala infrastukturen med bredband via fiber gått om telefonbaserade ADSL-tjänster, som tidigare var den dominerande formen av fast bredbandsuppkoppling.

De kommunägda stadsnäten har i dag inte möjlighet att verka utanför den egna kommunens område, vilket begränsar deras förmåga att bygga ut och konkurrera. Den statliga bredbandsutredningen har tidigare i år föreslagit att en lagändring bör utredas skyndsamt.
– Nu måste ansvariga politiker säkra en fortsatt bredbandsutbyggnad för hela landet. Vi hoppas därför att den nya regeringen snarast ser över lagstiftningen så att stadsnäten kan konkurrera på lika villkor, säger Mikael Ek.

Tidigare i år genomförde Svenska Stadsnätsföreningen en enkätundersökning som visar att fyra av tio ledamöter i den nya riksdagen instämmer i att kommunägda stadsnät bör ha möjlighet att verka utanför den egna kommunens område. Endast en av tio ledamöter är negativt inställd till förslaget.


För mer information, kontakta:

Mikael Ek, vd Svenska Stadsnätsföreningen, mikael.ek@ssnf.org, 070-598 00 05


Om Svenska Stadsnätsföreningen

Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf, är en bransch- och intresseorganisation som representerar stadsnät i 180 kommuner och 130 leverantörer av tjänster och utrustning inom bredbandsområdet. Föreningen företräder därmed en absolut majoritet av de aktörer som aktivt investerar i ny modern infrastruktur för bredband i Sverige. För mer information, se www.ssnf.org